Victor Gully

Victor Gully

Victor Gully
D'autres idées de Victor
Miranda | © Victor Gully

Miranda | © Victor Gully

Weird frog, quick sculpt. Zbrush/Photoshop | © Victor Gully

Weird frog, quick sculpt. Zbrush/Photoshop | © Victor Gully

Too many Teeth, quick sculpt. Zbrush/Photoshop | © Victor Gully

Too many Teeth, quick sculpt. Zbrush/Photoshop | © Victor Gully

Alien, quick Sculpt. Zbrush/Clarisse/Photoshop | © Victor Gully

Alien, quick Sculpt. Zbrush/Clarisse/Photoshop | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully

Underwater Model Making | © Victor Gully