ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

64 Pins
 1mo
a painting of people in boats on the water
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989]
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989] | paletaart – Χρώμα & Φώς
a painting of people sitting at tables in a restaurant
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989]
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989] | paletaart – Χρώμα & Φώς
a painting of a man on a boat in the river
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989]
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989] | paletaart – Χρώμα & Φώς
an oil painting of people and animals in a village
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989]
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989] | paletaart – Χρώμα & Φώς
a painting of people and animals in a village
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989]
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989] | paletaart – Χρώμα & Φώς
a painting of people and horses on a cobblestone street with buildings in the background
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989]
Ζήσης Σωτήρης – Sotiris Zisis [1902-1989] | paletaart – Χρώμα & Φώς
a painting of a trolley on a city street with people walking around and buildings in the background
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005]
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005] | paletaart – Χρώμα & Φώς
an oil painting of people walking down the street
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005]
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005] | paletaart – Χρώμα & Φώς
this is an image of a mural on the side of a building with people walking around it
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005]
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005] | paletaart – Χρώμα & Φώς
an oil painting of people sitting at tables in front of a building with trees on the sidewalk
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005]
Σαββάκης Γιώργος – Giorgos Savvakis [1907-2005] | paletaart – Χρώμα & Φώς
this is a painting of people in a store with food on the counter and shelves
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905]
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905] | paletaart – Χρώμα & Φώς
an oil painting of boats in the water near a small town on a hill side
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905]
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905] | paletaart – Χρώμα & Φώς
an oil painting of a boat in the water with buildings on it's side
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905]
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905] | paletaart – Χρώμα & Φώς
there are several boats in the water near a building with shuttered windows and an orange awning
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905]
Ράππας Ιωάννης – Ioannis Rappas [1905] | paletaart – Χρώμα & Φώς
a poster for the movie greece loutraki, featuring a woman in swimsuit
Σπαχής Άγγελος – Angelos Spachis [1903-1963]
Σπαχής Άγγελος – Angelos Spachis [1903-1963] | paletaart – Χρώμα & Φώς