Εκθέματα | Exhibits

Εκθέματα του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής. | Exhibits of the Hellenic IT Museum.
11 Épingles47 Abonné(e)s
Minitel: μια videotex οnline υπηρεσία προσβάσιμη μέσω του τηλεφωνικού δικτύου και θεωρείται ως μία από τις πλέον επιτυχημένες online υπηρεσίες πριν την εποχή έλευσης του #Internet και του #WorldWideWeb. Στην Ελλάδα το σύστημα αυτό εισήχθει στις αρχές της δεκαετίας του ’90, παρεχόταν από τον OTE​και ονομαζόταν HellasTel. #recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #retropc #oldcomputer #museum

Minitel: μια videotex οnline υπηρεσία προσβάσιμη μέσω του τηλεφωνικού δικτύου και θεωρείται ως μία από τις πλέον επιτυχημένες online υπηρεσίες πριν την εποχή έλευσης του #Internet και του #WorldWideWeb. Στην Ελλάδα το σύστημα αυτό εισήχθει στις αρχές της δεκαετίας του ’90, παρεχόταν από τον OTE​και ονομαζόταν HellasTel. #recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #retropc #oldcomputer #museum

Μνήμη φερριτικού πυρήνα 4KB της εταιρίας Control Data,πίσω στο 1968. Ένα από τα πολλά εκθέματα του Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής. ‪#‎recall_memory‬ #hellenicITmuseum #elmp #retro #memory #oldpc #old   [Η κατασκευή της μνήμης φερριτικού πυρήνα απαιτούσε λεπτή εργασία ανατεθειμένη κυρίως σε γυναίκες, οι οποίες με σταθερό χέρι και με χρήση μικροσκοπίου μπορούσαν να πλέξουν λεπτά καλώδια μέσα από τρύπες με διάμετρο ίση με αυτήν της μύτης μολυβιού.]  Δωρητής: Κίσσας Γεώργιος

Μνήμη φερριτικού πυρήνα 4KB της εταιρίας Control Data,πίσω στο 1968. Ένα από τα πολλά εκθέματα του Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής. ‪#‎recall_memory‬ #hellenicITmuseum #elmp #retro #memory #oldpc #old [Η κατασκευή της μνήμης φερριτικού πυρήνα απαιτούσε λεπτή εργασία ανατεθειμένη κυρίως σε γυναίκες, οι οποίες με σταθερό χέρι και με χρήση μικροσκοπίου μπορούσαν να πλέξουν λεπτά καλώδια μέσα από τρύπες με διάμετρο ίση με αυτήν της μύτης μολυβιού.] Δωρητής: Κίσσας Γεώργιος

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.

Microbytes BBS Greece | Generallly the BBS (bulletin board system) was a computer server running custom software that allows users to connect to the system using a terminal program. The Microbytes BBS operated in Greece until 1997.


Encore plus d'idées
Pinterest
Rechercher