Jean-Jacques Tachdjian

Jean-Jacques Tachdjian

Jean-Jacques Tachdjian
More ideas from Jean-Jacques
La gazette de nicole 001

La gazette de nicole 001

من طراح گرافیک نیستم، بلکه بیشتر یک شاعرم! / گفت وگو با فرهاد فزونی

من طراح گرافیک نیستم، بلکه بیشتر یک شاعرم! / گفت وگو با فرهاد فزونی

Homa Delvaray

, poster exhibition commemorating world graphics day” by homa delvaray / iran, 2010 / digital print, 100 x 70 mm