Những góc tường trong nhà là nơi bình thường bạn chả biết phải làm gì với nó cả, cứ để không vậy thôi, có trang trí lên thì cũng không nghĩ được nên làm gì cho đẹp. Thật ra trước giờ bản thân mình cũng chả nghĩ sao phải trang trí cái góc tường kia chứ, nhỏ giờ nhìn nó hoài có thấy xấu gì đâu ta, nhìn vậy riết quen thấy cũng bình thường, bày vẽ ra chi mắc công nè. Sau khi lang thang trên mạng đọc được bài này, mà mình sẽ chia sẻ với mọi người

(Hummm, neat idea, but uncertain on photos wrapping around the corner. The frames could meet up on the edge, but think the frames still might be best if they met in the corner but that each wall had its own photo frame.

Mongolian People - 57 - Photo forum This girl knows how to make contrast work!  And look how those tails frame the cute face!  Terrific!  http://www.vicplanet.com

Mongolian People - 57 - Photo forum This girl knows how to make contrast work…

AF-C, AF-S, AF-A, 9 points, 21 points, suivi 3D ... : quel mode autofocus et mode zone AF choisir - Nikon Passion : actu photo, forum photo,...

AF-C, AF-S, AF-A, 9 points, 21 points, suivi 3D ... : quel mode autofocus et mode zone AF choisir

AF-C, AF-S, AF-A, 9 points, 21 points, suivi 3D ... : quel mode autofocus et mode zone AF choisir - Nikon Passion : actu photo, forum photo,...

Tutoriel Lightroom 5 : recadrer, retoucher et sublimer un portrait - actualités photo, forum photo, tutoriels photo Nikon Passion

Tutoriel Lightroom 5 : recadrer, retoucher et sublimer un portrait

Tutoriel Lightroom 5 : recadrer, retoucher et sublimer un portrait - actualités photo, forum photo, tutoriels photo Nikon Passion

Brilliant PHOTOSHOP shortcuts poster: http://forum.vietdesigner.net/threads/tai-lieu-bang-phim-tat-tong-hop-photoshop-shortcut-co-tieng-viet-giup-nhanh-chong-su-dung-pts.15532/

pixels - PS Shortcuts ☺ always used to carry a card size laminated copy of these in my pocket, it got smaller as I mastered them.

Archer Runs Revealing Banner Ads in Reddit's Nude-Photo Forum | Adweek---good for them for knowing their target demographic and being up to date with technology. Clever!

Archer Runs Revealing Banner Ads in Reddit's Nude-Photo Forum

Archer Runs Revealing Banner Ads in Reddit's Nude-Photo Forum | Adweek---good for them for knowing their target demographic and being up to date with technology. Clever!

Strobox : des schémas et tutoriels d'éclairage studio gratuits - actualités photo, forum photo, tutoriels photo Nikon Passion

Strobox : des schémas et tutoriels d'éclairage studio gratuits

Tutoriel Photo : le portrait en studio

Tutoriel Photo : le portrait en studio, 4 plans d'éclairage pour réussir tous vos portraits

Tutoriel Photo : le portrait en studio, 4 plans d'éclairage pour réussir tous vos portraits - actualités photo, forum photo, tutoriels photo...

Tutoriel Photo : le portrait en studio, 4 plans d'éclairage pour réussir tous vos portraits

Tutoriel Photo : le portrait en studio, 4 plans d'éclairage pour réussir tous vos portraits - actualités photo, forum photo, tutoriels photo...

Every month on the photography forum, we throw out a theme and leave it up to members to interpret it in their images. Last month, we chose the theme 'Tradition'.

21 holiday traditions beautifully photographed

Every month on the photo forum, we throw out a theme and leave it up to members to interpret it in their images. Last month, we chose the theme ‘Faceless’.

An amazing photography resource for hobbyist, newbies, seasoned pros, inspiring photographers....

An amazing photography resource for hobbyist, newbies, seasoned pros, inspiring photographers.

Pinterest
Search