Wolfina (Mangaka), Capcom, Sengoku Basara 2 Visual & Sound Book Vol. 3, Sengoku Basara, Masamune Date

Wolfina (Mangaka), Capcom, Sengoku Basara 2 Visual Sound Book Vol. Sengoku Basara, Masamune Date

hell black by temari114.deviantart.com on @deviantART

Sarutobi Sasuke - Sengoku Basara (jaja jura que está así de Bishie).

Tags: Sengoku Basara, Capcom, Pixiv, Kasuga, Sarutobi Sasuke, Fuuma Kotarou (Sengoku Basara), Yukimaru (Artist)

Tags: Sengoku Basara, Capcom, Pixiv, Kasuga, Sarutobi Sasuke, Fuuma Kotarou (Sengoku Basara), Yukimaru (Artist)

Tags: Fanart, Sengoku Basara, Pixiv, Tokugawa Ieyasu (Sengoku Basara), Pixiv Id 1417939

Tags: Fanart, Sengoku Basara, Pixiv, Tokugawa Ieyasu (Sengoku Basara), Pixiv Id Mobile Wallpaper

Tags: Anime, Fanart, Sengoku Basara, Date Masamune (Sengoku Basara), Pixiv

Tags: Anime, Fanart, Sengoku Basara, Date Masamune (Sengoku Basara), Pixiv eh bu da favorim

Sengoku Basara fan-art

Sengoku Basara fan-art

Tags: Fanart, Sengoku Basara, Pixiv, Tokugawa Ieyasu (Sengoku Basara), Pixiv Id 1417939

So much (unrealistic) fantasy artwork features sexist pictures of women. It's time to showcase the sexy male.

【版権】戦国BSR~らくがき詰め~ [36] Sarutobi Sasuke, Sengoku Basara, pixiv, Sanada Yukimura

【版権】戦国BSR~らくがき詰め~ [36] Sarutobi Sasuke, Sengoku Basara, pixiv, Sanada Yukimura

のわきのしたから背中にかけてがたいへんけしからんありがとう!!ございます!!!!!!

のわきのしたから背中にかけてがたいへんけしからんありがとう!!ございます!!!!!!

Tags: Sengoku Basara, Date Masamune (Sengoku Basara), Sanada Yukimura (Sengoku Basara), Kasuga, Katakura Kojuurou, Motochika Chosokabe (Sengoku Basara), Hojo Ujimasa, Honda Tadakatsu, Maeda Keiji (Sengoku Basara), Maeda Toshiie (Sengoku Basara), Mori Motonari (Sengoku Basara), Oichi (Sengoku Basara), Sarutobi Sasuke, Takeda Shingen (Sengoku Basara), Tokugawa Ieyasu (Sengoku Basara), Uesugi Kenshin (Sengoku Basara), Card (Source), Ishida Mitsunari (Sengoku Basara), Saika Magoichi (Sengoku…

Tags: Sengoku Basara, Date Masamune (Sengoku Basara), Sanada Yukimura (Sengoku Basara), Kasuga, Katakura Kojuurou, Motochika Chosokabe (Sengoku Basara), Hojo Ujimasa, Honda Tadakatsu, Maeda Keiji (Sengoku Basara), Maeda Toshiie (Sengoku Basara), Mori Motonari (Sengoku Basara), Oichi (Sengoku Basara), Sarutobi Sasuke, Takeda Shingen (Sengoku Basara), Tokugawa Ieyasu (Sengoku Basara), Uesugi Kenshin (Sengoku Basara), Card (Source), Ishida Mitsunari (Sengoku Basara), Saika Magoichi (Sengoku…

Pinterest
Search