Fish net knitting, Bac Lieu, Vietnam

Fish net knitting, Bac Lieu, Vietnam - ©Ly Hoang Long (via National Geographic Your Shot)

Nhà ngục

Nhà ngục

Đuôi phượng

Đuôi phượng

Thác ngoài

Thác ngoài

Dray sáp

Dray sáp

Hai nửa

Hai nửa

Sài gòn

Sài gòn

Sa huỳnh đầu vụ

Sa huỳnh đầu vụ

Soái ca

Soái ca

Hà tĩnh

Hà tĩnh

Pinterest
Search