More ideas from LU732
Ok for real thooooo.. this is me

last time a cried I thought " BTS" so hurried over to my room and listened to their music and looking up memes.

Smileys, Bullshit, Troll, Netflix, Jokes, Dragon, Funny Things, Messages, Too Funny, Funny Stuff, Beauty Hacks, Funny Pics, Funny Pictures, Ha Ha, Drake, Fun Things, Memes, Message Passing, So Funny, Funny Pranks, Funny Jokes, Text Posts, Smiley, Text Conversations, Jokes Quotes, Chistes, Work Funnies, Hilarious Stuff

Dure réalité de prof

Dure réalité de prof

— Phù Ảnh Lưu Hoa — Âu Dương Tu – Nam thần hoa mẫu đơn, Mẫu đơn kỳ thiện lạc đô xuân, bách hủy thiên hoa lãng cưu phân Quốc sắc tiên minh thư nộn kiểm, tiên quán trọng điệp tiễn hồng vân Cose…

— Phù Ảnh Lưu Hoa — Âu Dương Tu – Nam thần hoa mẫu đơn, Mẫu đơn kỳ thiện lạc đô xuân, bách hủy thiên hoa lãng cưu phân Quốc sắc tiên minh thư nộn kiểm, tiên quán trọng điệp tiễn hồng vân Cose…

Like it if you learned this Chinese phrase! MORE: https://mandarinhq.com #learnchinese #mandarinhq #chinesephrases #chineselessons #mandarinlessons #chineselanguage #chineseidioms #chinesesayings #chineseculture

Mandarin HQ - Learn Mandarin Chinese with Free Video Lessons

Saviez Vous Que? | Tous les jours, découvrez de nouvelles infos pour briller en société !

Saviez Vous Que? | Tous les jours, découvrez de nouvelles infos pour briller en société !