Παίζουμε μαζί: Κατασκευές με φθινοπωρινά φύλλα

L'automne et ses belles couleurs inspireront votre enfant! Cette activité lui permettra de reconnaître les différentes feuilles des arbres, et lui permettra de reproduire les personnages de "L'oiseau et le renard", découvert dans la TototamBox du mois!

Παίζουμε μαζί: Κατασκευές με φθινοπωρινά φύλλα

Παίζουμε μαζί: Κατασκευές με φθινοπωρινά φύλλα

Pinterest
Rechercher