Explore Photos, Families, and more!

DIMO ♥  RIP ♥♥

DIMO ♥ RIP ♥♥

FLOCKY ♥

FLOCKY ♥

TRITON ♥

TRITON ♥

PRUNE ♥ (janvier 2018)

PRUNE ♥ (janvier 2018)

WOOLLY ♥ (sep 2017)

WOOLLY ♥ (sep 2017)

EVA ♥

EVA ♥

MIMI ♥

MIMI ♥

YOUKI ♥

YOUKI ♥

TINA ♥

TINA ♥

POUPETTE ♥

POUPETTE ♥

VICKY ♥

VICKY ♥

JAZZOU ♥

JAZZOU ♥

SAM ♥ (octobre 2017, adopté par sa FA)

SAM ♥ (octobre 2017, adopté par sa FA)

Pinterest
Search