Pinterest

Explore Grammar Help, Dutch Language, and more!

Schrijf- en spreektaal : voorzetsels (preposities), bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven), zelfstandige naamwoorden (substantieven).

Schrijf- en spreektaal : voorzetsels (preposities), bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven), zelfstandige naamwoorden (substantieven).

Bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal [Vlaanderen (België/Vlaanderen) - Nederland]

Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

Bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal [Vlaanderen (België/Vlaanderen) - Nederland]

De ontkenning (de negatie)

De ontkenning (de negatie)

Zullen? Zouden? - Welke zin past het best; Kies het correcte antwoord. & OPLOSSINGEN : 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9b, 10b & https://www.coutinho.nl/non/hotpot/H5_oefening1.htm

Zullen? Zouden? - Welke zin past het best; Kies het correcte antwoord. & OPLOSSINGEN : 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9b, 10b & https://www.coutinho.nl/non/hotpot/H5_oefening1.htm

Onregelmatige of sterke werkwoorden (4) + vertaling van de werkwoorden in het Frans op de site 'docnederlands' (zie commentaar)

Sterke of onregelmatige werkwoorden (4); verbes forts ou irréguliers / alfabetische lijst; liste alphabétique / grammatica, spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

Onregelmatige of sterke werkwoorden (4) + vertaling van de werkwoorden in het Frans op de site 'docnederlands' (zie commentaar)

Une grille simple et très pratique. Garde-la, elle te sera utile.

Une grille simple et très pratique. Garde-la, elle te sera utile.

Oefening : kies het juiste antwoord (2)

Oefening : kies het juiste antwoord (2)

Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd (o.t.t.t.) / Futurum (simplex). Voorbeeldzinnetjes (enkelvoud, meervoud) + oefening.

Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd (o.t.t.t.) / Futurum (simplex). Voorbeeldzinnetjes (enkelvoud, meervoud) + oefening.

Thematische woordenschat. Thema : DE DAGEN VAN DE WEEK

Thematische woordenschat. Thema : DE DAGEN VAN DE WEEK

Expression écrite en néerlandais : écrire une publicité / Schrijfvaardigheid : een reclame schrijven

Expression écrite en néerlandais : écrire une publicité / Schrijfvaardigheid : een reclame schrijven

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 2                                                                           Plus                                                                                         Plus

EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 2 Plus Plus

Negatie : geen - niet / Négation : geen - niet

Negatie : geen - niet / Négation : geen - niet

Het perfectum, de v.t.t., de voltooid verleden tijd. Gebruik: wanneer zeg je het?

Het perfectum, de v.t.t., de voltooid verleden tijd. Gebruik: wanneer zeg je het?

Schrijf- en spreektaal (formele en informele taal) : grammaticale vormen en bijzondere woorden

Grammaticale vormen en bijzondere woorden; formes grammaticales et mots particuliers / schrijf- en spreektaal [4]; langue écrite et parlée / Nederlandse woordenschat; vocabulaire néerlandais

Schrijf- en spreektaal (formele en informele taal) : grammaticale vormen en bijzondere woorden

Top 10 goede voornemens

Top 10 goede voornemens

ingthings

Nee is ook een antwoord