Pinterest

Explore Vietnam History, Vintage Photos, and more!

Ambassade Cochinchinoise à Paris. 1863. Marie Vannier, 40 ans, née à Hué de Seu-Dong cochinchinoise, et de Mr Vannier, officier de la Marine...

Vietnamese Métis in 1863 Paris

Bà Sam Diam, 75 tuổi, con quan, mẹ của ông Michel, vợ (góa) của ông Philippe Vanier

Bà Sam Diam, 75 tuổi, con quan, mẹ của ông Michel, vợ (góa) của ông Philippe Vanier

Philippe Potteau, ..., Paris, 1863 Un serviteur de l'ambassade Phan Thanh Gian

Typical unarmed uniform of the average foot soldier in Nguyen dynasty Vietnam

MYTHO - FEMME

Saigon Vietnam, South Vietnam, Vietnam War, Vietnam History, Asian Style, Travel Posters, Culture, Sweet, Pictures

1931, Hue, Annam, French Indochina - A royal princess of Hue dressed in her royal robes - Công Chúa Mỹ Lương tức Bà Chúa Nhất Công Chúa Mỹ Lương tức Bà Chúa Nhất, hoàng trưởng nữ của vua Dục Đức và chị cả của vua Thành Thái. Image by © W. Robert Moore/National Geographic Society/Corbis

The royal princess Mỹ Lương, Bà Chúa Nhất, the eldest girl of Emperor Dục Đức and eldest sister of Emperor Thành Thái dressed in her royal robes. Image by © W.

DEUX SOEURS : NHAN (rang Giai Triêu) et MUNG (rang Chi Lac). Epouses qui avaient suivi l'Empereur THANH THAI en exil.

DEUX SOEURS : NHAN (rang Giai Triêu) et MUNG (rang Chi Lac). Epouses qui avaient suivi l'Empereur THANH THAI en exil.

Ảnh Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Thạch mặc áo tấc và đại thần Phạm Gia Thụy mặc mãng bào trong lễ Nam Giao  #Costume #NguyenDynasty

Prince Nguyễn Phúc Bửu Thạch and Lord Phạm Gia Thụy at the Altar of Heaven

Chân áo của bà mệnh phụ Thái Văn Toản  có cột thủy nằm dưới thủy ba của áo bào

Chân áo của bà mệnh phụ Thái Văn Toản có cột thủy nằm dưới thủy ba của áo bào

Postcard Cochinchine Vietnam, Femme de Saigon, Vietnamesin, Sitzportrait

Postcard Cochinchine Vietnam, Femme de Saigon, Vietnamesin, Sitzportrait buy now for only - postally unused, excellent condition

Một phụ nữ nhà giàu trong tà áo dài hoa văn độc đáo và trang sức vàng.

Một phụ nữ nhà giàu trong tà áo dài hoa văn độc đáo và trang sức vàng.

Portrait de M Mme Truong Van Bên

Portrait de Mr et Mme Truong Van Bên

SAIGON - ACTEURS ANNAMITES 1908

One of hundreds of thousands of free digital items from The New York Public Library.

CPA Vietnam Indo Chine Annam HUÉ Conseillers DU ROI 50121 | eBay

CPA Vietnam Indo Chine Annam HUÉ Conseillers DU ROI 50121 | eBay